Geschiedenis

Stichting Een Nieuwe Wind ondersteunt en stimuleert kunstenaars met een beperking in de breedste zin van het woord. Een aantal bestuursleden heeft jarenlang ervaring opgedaan met het begeleiden van kunstenaars met een beperking. Verschillende nationale en internationale projecten zijn opgezet, soms met hedendaagse kunstenaars. De bedoeling was en is nog steeds om in een breder verband talentvolle kunstenaars met een beperking de kans te bieden zich te bewegen binnen de verschillende projecten en binnen de hedendaagse kunststroming.